Korknisse


English

This is the translation of a pattern by Manne. The original pattern in Norwegian can be found here: http://www.madebymanne.com/korknisse.html
Manne's blog is here: http://www.madebymanne.com/blogg/

Here we go:

This pattern fits a small wine cork. It's knit with thick yarn (4mm needles) and 3mm needles.

Sweater: Cast on 15 sts. Knit k1p1 cuff for 2 rnds. Knit stockinette for 3 rnds. Cast off.

Hat: Cast on 15 sts. Knit k1p1 cuff for 2 rnds. Knit stockinette for 2 rnds.
*k2tog, k3. Repeat from * till end of rnd.
k 1 rnd.
*k2tog, k2. Repeat from * till end of rnd.
k 1 rnd.
*k2tog, k1. Repeat from * till end of rnd.
k 1 rnd.
k2tog till end of rnd.
Draw the thread through the remaing sts.

Note by Saartje: I knit this pattern in the round. I had to adapt the number of stockinette rounds between the decreases to accomodate the large cork I used. If you have any questions about this translation, don't hesitate to contact me at s DOT debruijn01 AT chello DOT nl.


Nederlands

Dit is de vertaling van een patroon van Manne. Het originele patroon in het Noors kun je hier vinden: http://www.madebymanne.com/korknisse.html
Manne's blog vind je hier: http://www.madebymanne.com/blogg/

Daar gaan we dan:

Dit patroon past op een kleine wijnkurk. Het wordt gebreid met dik garen (pennen 4mm) op pennen 3mm.

Truitje: Zet 15 st op. Brei 2 toeren 1r. 1av. Brei 3 toeren tricotsteek. Kant af.

Muts: Zet 15 steken op. Brei 2 toeren 1r. 1av. Brei 2 toeren glad.
*2r.samenbr., 3r. Herhaal vanaf * tot het eind van de toer.
1 toer r.
*2r.samenbr., 2r. Herhaal vanaf * tot het eind van de toer.
1 toer r.
*2r.samenbr., 1r. Herhaal vanaf * tot het eind van de toer.
1 toer r.
2r.samenbr. tot het eind van de toer.
Haal de draad door de resterende steken.

Opmerking van Saartje: Ik heb dit patroon in het rond gebreid. Ik heb het aantal pennen tricotsteek tussen de minderingen moeten aanpassen voor de kurk die ik had. Als je vragen hebt over deze vertaling, aarzel niet contact met me op te nemen via s PUNT debruijn01 AT chello PUNT nl.


My blog: www.saartjeknits.nl